Warning: getimagesize(images/ghareris.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home3/irangar1/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/ghareris.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home3/irangar1/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

ادامه مطلب...

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            گردآورنده داود لاسمی

کیلان از نظر پیشینه تاریخی

براساس کاوش های هیات باستان شناسی مرکز میراث فرهنگی استان تهران قدیمی ترین نشانه حضور انسان درسطح استان درکیلان به اثبات رسیده وآثاری از انسانهای دوران سنگ متعلق به هزاره شانزدهم قبل از میلاد مسیح دراین ناحیه بدست آمده است.

 زاغه ها ودخمه هایی که درنقاط مختلف کیلان از جمله درپشته بند-برنهشت واطراف قلعه های عسکر وحصارک از عهد باستان باقی مانده است خود حکایت از حضور انسان از گذشته های دور دراین ناحیه دارد.بطوریکه از تاریخ ماد نوشته (( ا-م دیاکونوف)) بر می آید کیلان یکی از مراکز مهم دولت ماد به شمار میرفت.قلعه های باستانی به عبارت بهتر تپه های باستانی متعدد موجود درکیلان مانند قلعه زر آباد-قلعه منصور- قلعه دزک-قلعه ساران-قلعه عسکر-قلعه حصارک یا قلعه کیانی-قلعه سپید یاجمهور-قلعه دیو یا تخت دیو-قلعه فاژان یا خراب فاژان ویا قلعه شاه- قلعه پیرزال-قلعه گیو یا بهمن درکوهان-قلعه وادان- قلعه درویش وهمچنین دره باستانی آرتاشان یا آتشان ونیز تپه گد بلند تخت پابلا وقلعه دیلمان وتیلکان درزیارت بدون شک قلعه هایی می باشند که در طی دوران حکومت سلسله اساطیری کیان ودر عصر مادها درقرون نهم تا هفتم قبل از میلاد بر روی تپه ها و یا خاکریزهای مصنوعی بنا گردیده اند.این قلعه ها دردوره  اول جنگهای آشور وماد وسلطه آشور بر قسمت عمده قلمرو مادها بکلی ویران شده اند وجود مناطقی با نامهای تقریباً مشابه  در کیلان وشهر ویران مهاباد ودره کنتی درنزدیکی شهر ویران مثل فقرقا درشهر ویران ومحلی به نام قبربا درکیلان همچنین دره شیطان دردره کنتی ودره شیطان درکیلان این نظر را تایید می کند.به استناد تاریخ ما درهر قسمت از قلمرو ماد فردی تحت عنوان شاهک حکومت می کرد به احتمال زیاد مقر حکومت شاهک درکیلان قلعه شاه واقع درارتفاعات مشرف بر محله فاژان فعلی بوده است چرا که این ارتفاعات نسبت به نقاط دیگر کیلان از اهمیت استراتژیکی بیشتری برخوردار بوده وتقریباً تمام قلعه های آن زمان را دراین منطقه زیر نظر داشته است آنچه که بیش از هر عامل دیگری این نظر راتایید می کند موقعیت خاص قلعه شاه دراین ناحیه می باشد درشمال این قلعه دره ای به نام دره شا،درغرب آن محلی بنام تخت شاه نشین ودر جنوب غربی آن دره های طاق سرا وشاهان دره قراردارد شایان ذکر است که از هزار سال قبل از انقلاب صنعتی وایجاد توسعه شبکه راهها ورواج وسائط نقلیه جدید کیلان به عنوان گذرگاه کاسپیان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است ویک راه کاروان رو یعنی راه ارتباطی بین قلمرو مادهای حاشیه شمالی دشت کویر با کاسپی ها ودیگر اقدام ساکن درجلگه های ساحلی بحر خزر از این منطقه عبور می کرد.موقعیت جغرافیایی وتوپوگرافی این ناحیه وتپه های باستانی متعدد موجود درطول این گذرگاه تاریخی اهمیت ارتباطی این منطقه را درگذشته نشان می دهد.

ریشه درتاریخ اساطیر

یک افسانه عامیانه می گوید که، هزاران سال قبل از میلاد مسیح قبل از ورود اقوام آریایی به ایران دو طایفه بنام های کیل وفاژ درکیلان زندگی می کردند،بعدها محل سکونت طایفه کیل بنام کیلان وقلمرو زندگی طایفه فاژ به فاژان معروف شده است واز سوی دیگر از آنجائیکه کیلان وایوانکی به ترتیب پایتخت های تابستانی وزمستانی سلسله کیان بوده است،نام کیلان گویا از این سلسله ویا از نام کیان دژ یا قلعه کیانی(حصارک) اقتباس گردیده است. درشاهنامه فردوسی چنین می خوانیم که درجنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب کهیلا یا کهیلان ویا کیلان نبیره افراسیاب بدست منوچهر آرش از دلاوران معروف کیخسرو کشته می شود بنابراین کیلان همان محلی است که این سردار تورانی درآن به قتل رسیده است.البته درشاهنامه های چاپ مسکو وژول مول نام نبیره افراسیاب کهیلا، درشاهنامه خطی قاهره کهیلان ودر شاهنامه خطی موجود درانستیتو خاور شناسی روسیه کیلان ذکر شده است.

آثار وابنیه تاریخی کیلان

_تپه های باستانی با محوطه های تاریخی که درواقع قلعه ها ودژهایی می باشند که دردوران سلسله اساطیری کیان ودرعصر مادها برروی تپه ها بنا گردیده ودرطی دوره اول جنگ های آشور وماد بکلی ویران شده است.

_مسجد جامع کیلان با بیش از 1000 سال قدمت تاریخی تنها مسجد باقی مانده دراین سبک درسراسر ایران است.نمای داخلی این مسجد از نظر معماری وگچ بری های سردر ومحراب آن قابل توجه است. درداخل این مسجد 15 ستون قطور به نام فیل پایه وجود دارد که برارزش واعتبار این بنا می افزاید.

_حسینیه کیلان که بنای اولیه آن حدود چند ماه پس از واقعه محرم سال 61 هجری بنا گردید.این ساختمان تاکنون سه بار تجدید بنا شده است.

ویژگی های اقتصادی کیلان

کشاورزی ودامداری سنتی،صنایع استخراجی ونیز صنایع دستی مهمترین بخش فعالیت های اقتصادی این منطقه است.کشاورزی آن بیشتر به باغداری خلاصه می شود ومحصولات مهم آن راگردو وقیسی- سیب-گلابی وهلو تشکیل می دهد که قسمتی از آن به خارج از کشور صادر می شود.

دامداری دکیلان به شیوه سنتی آن رایج است بطوریکه میزان محصولات دامی هم اکنون بیش از نیاز منطقه است.

 صنایع دستی کیلان شامل کارگاههای کوچک بافندگی خانگی است که به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز ورود پارچه های رنگارنگ،رواج فرهنگ مصرفی غرب و عدم حمایت  این کارگاههای کوچک رفته رفته رونق خود را از دست می دهد.

از نظر صنایع استخراجی باید گفت که دراین ناحیه بنتونیت،گچ،آهک، ماسه،ماسه سنگ، وکانولن یا خاک چینی به میزان قابل توجهی استخراج می شود اما با وجود اینکه استخراج مواد معدنی وانتقال آن به کارخانه های مختلف خود به خود، تخریب محیط زیست، فرسایش خاک، آلودگی محیط وتخریب شبکه راه ها را به دنبال دارد سهم کیلان از آنچه که استخراج می شود بسیار ناچیز است. مهمترین منابع معدنی موجود درمنطقه کیلان که هم اکنون از آنها بهره برداری می شود عبارتند از:

1-منابع عظیم بنتونیت که دررنگها ودانه بندیهای مختلف درکیلان به فراوانی یافت می شود از بنتونیت بعنوان گل حفاری درحفاری چاههای نفت، درپالایش نفت بعنوان کاتالیزور، در رنگ زدایی مواد مختلف مثل سفید کردن قند وشکر ودر صنایع کاغذ سازی مصرف می شود واز آن برای جذب مواد زائد، تهیه لعاب چینی،کاشی وسرامیک استفاده می کنند.برای ایجاد چسبندگی به خاک چینی افزوده می شود ودر تهیه سموم وداروهای شیمیایی ومواد پاک کننده،خمیر دندان وحتی درتهیه بعضی از انواع شکلات به کار می رود ودر تهیه رنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

2-ماسه سنگ های قرمز وطوسی رنگ که به عنوان سنگ بنا استخراج وبه مصرف می رسد.

3- منابع عظیم گچ مثل گچ ساران-گچ گرگینه-گچ زیارت ومنابع گچ سلگ که به میزان وسیعی از آنها بهره برداری می شود.

4-کانولن یا خاک چینی مثل معدن خاک چینی کردر وچند منطقه دیگر که در چینی سازی-کاشی سازی وسرامیک سازی از آن استفاده می شود.

5-خاک رس قرمز رنگ که در بنائی، تهیه رنگ وافزایش حاصلخیزی بعضی از انواع خاک مورد استفاده قرار می گیرد.

6-چندین معدن ماسه که از آنها بهره برداری می شود.

7-توف سبز که دربنائی بعنوان سنگ بنا کاربرد دارد.

لازم به ذکر است که درمنطقه کیلان معادن متنوع دیگر نیز وجود دارد که تاکنون از آنها بهره برداری نشده است.

 

 رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران

 

ادامه مطلب...

شهرستان نطنز دارای ۱۸۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری می باشد که از میان آنها ۱۰۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نطنزنا، شهرستان نطنز یکی از نواحی خوش آب و هوای ایران است که شهرت جهانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست؛ این شهرستان دارای مساحتی بالغ بر ۳۳۹۷ کیلومتر مربع و ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا و سه نوع آب و هوای سردسیری، کویری و معتدل می باشد.

موقعیت استراتژیک نطنز، واقع شدن در مجاورت آزاد راه تهران- نطنز- اصفهان و جاده ترانزیت بندر عباس و عبور خطوط راه آهن شمال به جنوب و غرب به شرق بر اهمیت این شهر و شهرهای زیبای آن افزوده است.

نطنز دارای دو بخش مرکزی و امامزاده آقاعلی عباس(ع) و چهار شهر به نام های نطنز، بادرود، طرقرود و خالدآباد و پنج دهستان به نام های کرکس، طرقرود، برزرود، امامزاده و خالدآباد می باشد.

آثار تاریخی و بی نظیر موجود و مناظر طبیعی و دست نخورده نطنز توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند؛ این شهرستان دارای ۱۸۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری می باشد که از میان آنها ۱۰۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

ادامه مطلب...

* امامزاده آقاعلی عباس و سید محمد (علیهماالسلام)

در فاصله ۸ کیلومتری شهر بادرود و در ۳۸ کیلومتری شمال شرقی شهر نطنز در دل کویر محل بقعه و آستان این دو بزرگوار از سلاله پیغمبر اکرم (ص) به نام امامزاده آقاعلی عباس و امامزاده محمد (علیهم السلام) از فرزندان حضرت امام موسی کاظم (ع) و برادران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و حضرت معصومه (ع) واقع گردیده؛ کویری که در گذشته محل زیست هیچ کس نبوده و به برکت این دو بزرگوار محل عاشقان به اهل بیت (ع) گردیده است و سالیانه عده کثیری از زائرین از اطراف و اکناف و از سراسر میهن اسلامی به زیارت مرقدشان مشرف می شوند.

بارگاه منور وملکوتی امامزادگان آقاعلی عباس وسید محمد (ع) عنوان بزرگترین گنبد خاورمیانه را با ارتفاع گنبد ۴۵ متر و قطر آن ۲۳ متر یدک میکشد؛ این بارگاه دو گلدسته به ارتفاع ۴۰ متر و قطر ۳/۵ متر دارد. ساختمان این حرم در صحنی به مساحت ۳۶ هزار متر مربع ایجاد شده که زیر بنای آن ۵ متر مربع است. این بنا در دو طبقه با ده رواق و چهار سردر ورودی ساخته شده وخلاصه اینکه پناه‌گاه سالیانه بیش از ۲ میلیون زائری است که از نقاط مختلف کشور و بعضا از خارج به این دیار سفر می‌کنند.

ادامه مطلب...

* امامزاده شاه سلطان حسین (ع) ابیازن

یکی از اماکن معتبر و واجب التکریم در سطح شهرستان نطنز آستان مقدس سلطان حسین (ع) در ۱۴ کیلومتری مرکز شهرستان و در منطقه ابیازن در کنار آزاد راه کاشان –نطنز-اصفهان است  که بنا به روایات معتبر فرزند بلافصل امام هادی (ع) و عموی بزرگوار امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) می باشند.

ادامه مطلب...

* مسجد جامع نطنز

در ورای باغستان های مرکز شهر نطنز مناره ای سر به فلک کشیده و گنبدی هرمی شکل و درخت چنار کهنسال ۲۰۰۰ ساله در کنار آن توجه هر تازه واردی را به سوی خود معطوف می دارد.

این مجموعه شامل شبستان هشت ضلعی گنبددار و آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد، سردر خانقاه و مناره مرتفعی به ارتفاع ۳۷/۲ متر (تا سطح بام) می باشد که به استثنای شبستان گنبددار که از بناهای دوره دیلمی است، ساخت بقیه بناها مربوط به دوره ایلخانیان مغول می باشد.

ادامه مطلب...

*روستای تاریخی ابیانه

آنچه امروز به نام ابیانه خوانده می شود روستای بکر و دست نخورده که معماری آن باخشت، گل، آجر و تیر چوبی ساخته شده و آنچه دارد طبیعت در اختیارش گذارده است.

برای تماشای این دهکده تاریخی می بایست در مسیر جاده قدیم نطنز قرار بگیریم و در نزدیکی پل هنجن جاده ای فرعی به سمت غرب جدا می گردد که ما را به سوی دره ای سرسبز و با صفا می برد و رودخانه فصلی برزرود در آن جاری است.

در امتداد این دره زیبا و دل انگیز پس از طی ۲۲ کیلومتر و گذر از روستای هنجن، یارند، کمجان، برز و طره به ابیانه می رسیم؛ این روستای شگفت انگیز با مناظر زیبا و دیدنی اش، با جلوه ای فاخر و اصیل از روزگارهای دور بردامنه های سربی رنگ کوه های کرکس ماوا گزیده است.

مردم ابیانه باسنت های خود پیوندی دیرینه دارند و به همین خاطر آداب و رسوم پیشینیان خود را حفظ کرده اند؛ قدمت زبان آن ها به دوران هخامنشیان و ساسانیان باز می گردد و ولباس های زیبای زنان مربوط به زمان صفویه و لباس مردان شبیه به لباس سنتی بختیاری ها می باشد.

ادامه مطلب...

* کاروانسرای میر ابوالمعالی

کاروانسرا یا قلعه کوهاب بنایی است چهار ایوانی و مستطیل شکل، به مساحت ۳۹۶۲ متر مربع که دارای ۲۳ اتاق می باشد، این قلعه در عهد شاه عباس اول توسط میر ابوالمعای برزرودی نطنزی یکی از امرای مقرب و مجلس نویس شاه ساخته شده است؛ مصالح مورد استفاده در کاروانسرا آجر و سنگ و ملات آن گچ نیم کوب می باشد.

ادامه مطلب...

*حمام افوشته نطنز

این حمام که متعلق به قرن نهم هجری قمری می باشد در سطح پایین تر از کوچه قرار دارد؛ در سه جبهه رختکن شمال شرقی آن سه شاه نشین یا صفه به ارتفاع ۵ سانتیمتر از کف رواق قرار دارد که صفه شمال شرقی آن به صورت محرابی پنج ضلعی است، در وسط هر سه رواق حوض آب کم عمقی با دیواره و فواره سنگی ایجاد شده است، سقف کلیه قسمت های حمام از نوع طاق های ضربی گنبددار بوده که بلند تر از سطح کوچه قرار گرفته است.

ادامه مطلب...

* حمام نوقه بادرود

موزه مردم شناسی واقع در حمام نوقه شامل دو بخش بوده که عمدتا نمادهایی از پیشه ها و شغل های قدیم منطقه و آداب و رسوم آنان و آثار و اشیای کشف شده از اطراف سایت باستانی اریسمان از توابع بادرود به نمایش گذاشته شده است.

قدمت این حمام به دوره صفوی برمی گردد و با روش معماری زیبا و منحصر به فرد در ۴۰۰ سال پیش ساخته شده و به شماره ۶۵۴۳ در هفتم مهر سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ادامه مطلب...

* سراموزه رهگشای بادرود

سراموزه رهگشای بادرود به عنوان بزرگترین گنجینه تاریخ وفرهنگ این شهر کهن وتاریخی محسوب می شود  که در عهد قاجار بنا گردیده به همت فرزندان و همسر دکتر محمد رهگشای، اکنون به عنوان یکی از بی نظیر ترین مجموعه موزه سرای استان اصفهان تلقی میگردد؛ در این خانه تاریخی بیش از ۲۰۰۰ قطعه شیء تاریخی از نحوه آداب وسنن مردمان حاشیه کویر به طرز بسیار زیبا ومتقارنی چیده شده اند که با بازدید از آن دریچه ای از تاریخ وفرهنگ بادرود برروی بازدید کنندگان گشوده می شود.

ادامه مطلب...

*دریاچه و قلعه طرقرود

درمسیر آزادراه نطنز – اصفهان پس از طی ۳۵ کیلومتر از نطنز، به  شهر طرقرود می رسیم؛ در بدو ورود به این شهر کوهپایه ای مناظر چشم نواز کوههای بلند، باغهای میوه و مزارع زیبای کاشت زعفران را در اطراف جاده مشاهده می کنید.

در مرکز شهر طرقرود درکنار جاده قدیم نطنز – اصفهان قلعه ای تاریخی را بر فراز بلندی شهر می بینیم که با معماری زیبا و منسجم روایتی ماندگار از تاریخ و قدمت این شهر به شمار می آید؛ این بنای خشتی عظیم با دیوارهای قطور در محیط بیرونی و با مجموعه ای از ساختمان های یک تا سه طبقه با کاربری های متفاوت در فضای درونی آن، در دوران تاریخی اشکانیان بنا شده و به عنوان محافظ ساکنین شهر در برابر هجوم دشمنان به کاروانسرا و یا برج دیده بانی از آن استفاده می شده است و علیرغم ناملایماتی که از رفتار انسانها بر خود دیده و آسیب هایی که رخدادهای طبیعی در گذر زمان بر چهره آن وارد کرده است، این کهن دژ همچنان زیبا و پا برجا بر فراز ارتفاعات این شهر، در کنار دریاچه ای آرام خودنمایی می کند.

دریاچه زیبای طرقرود با آبی زلال که می توان به راحتی تصویر شکوه و عظمت بنای خشتی قلعه و درختان بلند اطراف را در آن به نظاره نشست. ازبرکت وجود بقعه امامزادگان چهار بزرگوار (ع) در نزدیکی آثار تاریخی و طبیعی ذکر شده حس و حال معنوی عجیبی در دل هر بیننده ای پدیدار می شود. در سالهای اخیر قلعه طرقرود مورد توجه اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز قرار گرفته و به یکی از مراکز مهم گردشگری در این شهرستان تبدیل شده است.

ادامه مطلب...

* خانه آقاگل شهر خالدآباد

این اثر که با شماره ۱۴۸۹ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده در مرکز محله تاریخی شهر واقع گردیده و منسوب به دوره قاجار است.

این خانه متعلق به آقا گل، ارباب اسبق روستا بوده و در حال حاضر از طرف ورثه مرحوم آقا گل به شهرداری خالدآباد واگذار شده است.

ادامه مطلب...

* دهکده گردشگری رایان کشه

دهکده گردشگری و تفریحی رایان که در منطقه نمونه گردشگری واقع در ۳۰ کیلومتری شهرستان نطنز و ۱۰۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان در ارتفاع  ۲۵۰۰ متری از سطح دریا در دامنه کوههای کرکس قرار گرفته که چشم اندازهای بی بدیل روستای تاریخی کشه و طرق رود  مناظر طبیعی جذاب این نقطه را به یکی از زیباترین مکان های استان تبدیل کرده است؛ این منطقه به عنوان یکی ازمناطق نمونه گردشگری استان اصفهان درتاریخ ۲۲ شهریورماه ۸۶ به تصویب هیات دولت رسیده است .

ادامه مطلب...


*کمپ شتر سواری متین آباد

کمپ متین آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب نطنز و ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی کاشان در موقعیت جغرافیایی ۰۹ ۴۵ ۳۳ N و ۳۲ ۵۹ ۵۱ E قرار دارد؛ این کمپ در ابتدای رملهای بزرگ کویر منطقه پشت ریگ واقع در جنوب دریاچه نمک مسیله (۸۰ کیلومتر) و بیابان بندریگ ونزدیکترین مسیر به قلعه کرشاهی ومسقط الرأس آستان آقاعلی عباس (ع)  احداث شده است شامل اماکن  چادر های دایمی در شنها، کمپ شتر سواری، رستوران وسوئیت ومزرعه ارگانیک کاملأ طبیعی، یکی از اماکن  زیبای مناطق گردشگری کشور محسوب میگردد؛ اقامت در کمپ به دو صورت اقامت در سویت های سنتی و چادر امکانپذیر است.

رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران , تور

 

 

 

 

ادامه مطلب...

این روزها که مراسم گلابگیری بازار گردشگری قمصر و نیاسر را داغ کرده، شاید شما هم در تدارک یک سفر کوتاهی به این شهرها باشید. قبلا از جاذبه های قمصر برایتان گفتیم اما بد نیست این بار سری به نیاسر بزنید که نه تنها یکی از مراکز اصلی گلابگیری کاشان به شمار می رود، بلکه با طبیعت متفاوتی که دارد توانسته است به سرسبزترین مقصدی گردشگری کاشان تبدیل شود.

ادامه مطلب...
 
نیاسر، در 30 کیلومتری شمال‌غرب کاشان قرار دارد و موقعیت کوهستانی آن در ارتفاعات کرکس باعث شده که بافت پوششی و آب و هوایی متفاوتی از دیگر نقاط کاشان داشته باشد. آنقدر که لطافت هوا و سرسبزی این منطقه خیلی وقت ها نیاسر را پاتوق کاشانی هایی می کند که از گرمای بهار و تابستان به خنکای این شهر پناه می برند. اما این تنها جاذبه نیاسر نیست؛ این شهر کوچک با آثار ارزشمند تاریخی که در گوشه و کنار خود دارد، برای تاریخ دوستان هم حرف های زیادی خواهد داشت.


 ادامه مطلب...

نیاسر تاریخ خود را مدیون چشمه آبی است که به نام چشمه اسکندریه در میان مردم مشهور شده و سرچشمه آبشار معروف این شهر هم به حساب می آید. بهره مندی این شهر از آب فراوان، آن هم در بخش های خشک و کویری کشور موهبتی بود که زندگی شهری و تاریخ و تمدن را به نیاسر آورد. تا جایی که بعدها، وقتی باستان شناسان این شهر را کند و کاو می کردند، در هر گوشه ای از نیاسر به قبرهای تاریخی می ‌رسیدند که هر کدام شکل و شمایل خاص خود را داشتند و نشان می دادند صاحبان این قبرها در دوره های مختلف و با آداب و رسوم مختلفی دفن شده اند.


دیدنی های نیاسر
اگر گذارتان به نیاسر افتاد می توانید سری هم به غار تاریخی رئیس و لایه کهن زیرین آن بزنید. چهار طاقی (آتشکده) ساسانی، باغ‌های سرسبز، کوچه های قدیمی کاهگلی، باغ و کوشک تالار و... هم از دیدنی های این شهر هستند که می توانند ساعت ها شما را سرگرم کنند.
 
 
حمام و آسیاب آبی تاریخی نیاسر هم یادگار به جا مانده از دوران صفویان است که با شیوه های جالبی کار می کرده است. در این حمام، آب از آبشار به وسیله کول‌های گلی به داخل 8 گوش زیبایی می رفت و از آنجا به داخل حمام هدایت می‌شد. سوخت این حمام هیزم بوده و ورودی هشت ضلعی آن به وسیله دالان‌هایی از بیرون حمام جدا می شد.
 
آسیاب آبی هم به وسیله آبی که از آبشار به پائین ریخته می‌شد به گردش در می آمد و گندم و جو را برای اهالی منطقه آسیا می کرد.
 

ادامه مطلب...


آتشکده نیاسر
 
آتشکده نیاسر را اردشیر بابکان ساخت و خیلی ها معتقدند که این اولین معبد و آتشکده‏اى است که سلسله ساسانى بنا کرده است.

 
معماری این آتشکده به خوبی یک گنبد ساسانى را نشان می دهد که مثل بقیه آتشکده های این عصر بر یک پایه مربعی شکل سوار است. مصالح به کار رفته در این بنا سنگ و گچ است و به نظر می رسد که گنبد اصلی آتشکده در گذشته فرو ریخته اما بعدهاً بازسازی شد و به شکل گنبدهای دوران اسلامی فرم داده شده است.
 
چند متر پایین‌تر از این آتشکده چشمه اسکندر را می توانید ببینید که در ادامه به آبشار اسکندر ختم می شود. چشمه‌ای خنک که ماهی‌های کوچک و بزرگ سیاه‌رنگ در آن جست‌وخیز می‌کنند و گفته می‌شود یکی از دلایلی که اردشیر اول نیاسر را برای اقامتش انتخاب می‌کند، وجود همین چشمه است.
 

ادامه مطلب...

 رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران


غار ریس
غار ریس را باید در 30 کیلومتری شمال‌غربی کاشان و در پای کوه مرتفعی ببینید. این غار یکی از غارهای مصنوعی ایران به شمار می رود که در گذشته برای انجام اعمال مذهبی ساخته شده است. عده ای از باستان شناسان عمر این غار را به دوره پارتیان نسبت می دهند و معتقدند که چون پارتیان معابد خود را در تاریکی مطلق می‌ساختند،‌ این غار هم در همان دوره به عنوان معبد ساخته شده است.
 
غار ریس تا مدت زیادی ناشناخته بود و برای همین در هیچ یک از متون و اسناد تاریخی و قدیمی به آن اشاره ای نشده است با این حال اگر این غار را از نزدیک ببینید، تایید می کنید که یک شاهکار باشکوه در دل کوه های کرکس است که بدون تماشای آن سفرتان ناقص می ماند! البته باید بدانید که داخل این غار مسیر خطرناک و پیچ در پیچی است که طی کردن آن بدون راهنما ممکن است به قیمت جانتان تمام شود.

@رضا نورمحمدی - عطیه مومنی

ادامه مطلب...

شهرستان بروجرد به عنوان یکی از تاریخی‌ترین شهرستانهای استان لرستان و ایران با دارا بودن هکتارها بافت تاریخی و بناهای منحصر به فرد یکی از پرجاذبه ترین شهرستانهای این استان برای بازدید مسافران نوروزی است.
شهرستان بروجرد که به سبب وجود فرهیختگانی چون آیت الله بروجردی، دکتر سید جعفر شهیدی، عبدالحسین زرین کوب و ... به نام "دیار فرزانگان" شهرت دارد یکی از تاریخی ترین و مهم ترین شهرستانهای لرستان محسوب می شود که هر ساله به لحاظ موفعیت جغرافیایی و جاذبه‌های بی بدیل مقصد سفر بسیاری از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

بافت تاریخی بروجرد به محدوده‌ای از مناطق مرکزی شهر بروجرد گفته می‌شود که هسته قدیمی این شهر را تشکیل می‌دهند. در سالهای اخیر، مطالعه و حفاظت از بناهای ارزشمند این بافت مورد توجه سازمانهای مرتبط قرار گرفته است.

بیشتر آثار موجود در این منطقه مربوط به دوره قاجار و قبل از آن هستند و برخی مسجدها و خانه‌های اعیانی آن از ارزش گردشگری و تاریخی زیادی برخوردارند.

بافت تاریخی بروجرد، مجموعه‌ای بالغ بر ۲۸۰ هکتار از مناطق مرکز و شرق این شهر را شامل می‌شود که امروزه بیشتر در محدوده خیابانهای جعفری، صفا، شهدا و بحرالعلوم قرار گرفته اند.

این بافت تقریباً شامل حدود تقریبی شهر بروجرد در سال ۱۸۵۰ میلادی است که بر اساس نقشه‌ای که در آن سال توسط ارتش روسیه از این شهر تهیه شده تعریف شده است. بافت تاریخی بروجرد چهار محله یا کوی داشته است: دودانگه، صوفیان، یخچال و رازان. دودانگه محله اصلی و مرکز تجاری و اقتصادی این بافت به شمار می‌رود.

بناهای تاریخی قابل توجهی مانند امام زاده جعفر، مسجد جامع بروجرد و مسجد سلطانی در این بافت قرار گرفته اند که قدمت برخی از آنها به بیش از هزار سال می‌رسد.

بازار قدیمی بروجرد و چندین کاروانسرای تاریخی نیز در همین منطقه قرار گرفته اند. بیش از 50 خانه تاریخی در این بافت قرار گرفته که برخی از آنها از معماری جالب توجهی برخوردار هستند. خانه بیرجندی، خانه طباطبایی و خانه افتخار الاسلام از این گروهند.

بر اساس برخی آمارهای موجود بیش از 50 خانه قدیمی و ارزشمند در شهرستان بروجرد وجود دارد که تنها تعدادی از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و بقیه در اختیار مالکان خصوصی هستند.

امامزاده جعفر، نمادی از معماری ناب اسلامی

امام زاده جعفر به عنوان یک بنای مذهبی و تاریخی در قسمت شرقی شهر بروجرد واقع شده است که به استناد کتیبه های موجود امام زاده جعفر(ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) است اما برخی از منابع و متون تاریخی با پنج واسطه نسبت این امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط می سازند.

ساختمان گنبد هرمی شکل این آرامگاه نمونه ای بسیار زیبا از هنر و معماری عهد سلجوقی می باشد. داخل حرم هشت ضلعی است و در وسط آن معجری از چوب و ورشوساخته شده است؛ این معجر روی قبری که شش پله پایینتر از حرم است قرار دارد. طبقات بقعه غیر از مخروط انتهایی 18 طبقه است.

تاریخ وفات امام زاده جعفر 525 هـ .ق است. اندازه کلی زیر بنای مقبره 22*20 و ارتفاع آن 20 متر است. سقف آن روپوش و نمای بیرونی آن هرمی شکل با مصالح آجر و کاشی و داخل بنا آئینه کاری است و برروی درب کنده کاری شده آن آیاتی از قرآن کنده کاری شده است.

این مقبره در سال 1208 به فرمان تقی خان حاکم آن زمان بروجرد تعمیر و مرمت شده است. در محوطه این امامزاده پنجاه اصله درخت موجود است که دو اصله آن چنار و یکی از آنها 380 سال قدمت دارد.

بنای امام زاده جعفر(ع) شهرستان بروجرد مربوط به دوره سلجوقی و به شماره 1855 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


مسجد امام، ارزنده ترین اثر از معماری اسلامی در بروجرد

ازجمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان مسجد امام (سلطانی سابق) است. این بنا یکی از ارزشمند ترین و ممتازترین بناهای بروجرد به شمار می رود.

صحن این بنا دارای طول وعرض 47×61 متر مربع است و در وسط آن حوض بزرگی قرار دارد. مسجد دارای سه درگاه می باشد؛ درگاه شمالی آن به طرف خیابان جعفری باز می شود و دارای طاق و مقرنسهای بسیار زیباست که با کاشی خشت هفت رنگ به سبک دوره قاجاری تزئین و در میان آن نام فتحعلی شاه قاجار نقش بسته است.

طرح و نقشه این بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است. راه ورودی غربی آن به سمت بازار دواتگران باز می شود وبه خیابان صفا نیز راه دارد.شبستان جنوبی زیر گنبد اصلی قرار دارد. بلندای طاق آن 17.5 متر است و حاشیه آن با کاشیهای سیاه و قهوه ای تزیین شده و محراب این شبستان نیز گچبری شده است.

ایوان شمالی مسجد 17متر بلندی دارد و حاشیه آن با کاشی معرق تزیین شده که در نوع خود از کاشیهای بی نظیر قاجاریه محسوب می گردد.

مسجد امام یکی از حوزه های علمیه قدیمی به شمار می آید که دارای ارسی های مشبک و زیبایی است و در آن 16 حجره برای سکونت طلاب در نظر گرفته شده است. این بنا مربوط به دوره قاجاریه و به شماره394 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسجد جامع بروجرد، از کهن ترین مساجد ایران

مسجد جامع در خیابان جعفری شهر بروجرد واقع شده است. این مسجد یکی ازکهن ترین مساجد غرب ایران است.

بخش قدیمی این بنا شبستان جنوبی و گنبد آن است که همانند چهارطاقهای زمان ساسانیان است. نقشه مسجد از نوع یک ایوانی است و از یک قسمت وسط به ابعاد 10×10و دو قسمت طرفین به ابعاد20×10مترتشکیل شده است.

ارتفاع گنبد این مسجد تاریخی که در وسط بنا ایجاد شده تا کف مسجد نزدیک به 20 متر است و زمان ساخت آن به عهد سلجوقی برمی گردد.

براساس کتیبه های موجود این مسجد در زمان شاهان صفوی، در سالهای 1022 هجری، 1023 هجری، 1091 هجری و سرانجام در سال 1209 هجری تعمیر ومرمت شده است.

مسجد جامع بروجرد دارای تزئینات آجری و کاشیکاری بوده است که در طول زمان و بر اثر عوامل طبیعی چون زلزله تخریب شده اند. مواد و مصالح آن از آجر، کاشی و ملات است.

این بنا مربوط به دوره سلجوقی است و به شماره 228 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ونایی، دیار چشمه ها و رودخانه های پرآب

ونّایی نام روستایی بزرگ و آباد در شهرستان بروجرد در غرب ایران است. این روستا از توابع بخش اشترینان این شهرستان بوده و در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر بروجرد در منطقه‌ای کوهستانی قرار گرفته است.

ونایی در تنگه‌ای بین دو کوه بلند برآفتاب و کوه گرین قرار گرفته است و آب و هوایی کوهستانی دارد. زمستانهای آن سرد و پربرف و تابستانهای آن خنک و معتدل است.

جنوب ونایی را دشت کوچکی تشکیل می دهد که به دلیل وجود آب فراوان، کشاورزی در آن رونق دارد. وجود چشمه‌سارهای جوشان همچون سراب سفید، دو روزنه، طوطیا و سراب پنبه که از دامن کوههای این منطقه می جوشد و منبع اصلی آب شرب شهر بروجرد است، علاوه بر رونق کشاورزی، طراوت ویژه‌ای را با صدای دلنشین جویبارها در کنار عطر سبزه‌های بهاری و خنکی نسیم دشتها در مقابل چشم گردشگران به تصویر می‌کشد.

رودخانه مهیج و خروشان سیمره که از تلاقی چشمه‌سارهای پرآب این منطقه تشکیل شده، گامی بلند را برای سیرابی دشتهای جنوبی لرستان و پیوستن به رودخانه دز در خوزستان برداشته است. این روستا با جاده آسفالته به بروجرد و اشترینان و با جاده شنی به الشتر وصل می‌شود.

پوشش گیاهی غنی این منطقه به ویژه در بهار طبیعت و تابستان همواره مورد توجه اهالی و گردشگران بوده چرا که رویش گیاهان معطر دارویی و خوراکی همانند پونه، بابونه، گون و میخک وحشی به وفور مشاهده می‌شود.

زیبایی مسحور کننده "گلدشت" و بوی باغ های سیب

منطقه درختی و سرسبز " گلدشت" بروجرد از جمله تفرجگاههای این شهرستان است که اغلب مسافران و گردشگران با نام و ویژگیهای طبیعی این مکان به خوبی آشنایی دارند.

گلدشت یک دره و جلگه وسیع در دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس است که محدوده این منطقه از غرب تپه چغای بروجرد آغاز و تا کپرگه ادامه دارد.

گلدشت مشتمل بر چندین روستا است که روستاهای فیال، شیخ میری، قلعه و کپرگه بخشهای مهم آن هستند. دسترسی به گلدشت از طریق جاده آسفالته به طول 12 کیلومتر از غرب شهر بروجرد امکانپذیر است.

این دره آبرفتی حاوی چشمه ها و سرابهای گوناگون است که آب آن ناشی از ذوب برفهای قلل کوه گرین باعث روان شدن رودخانه‌ای دائمی در این ناحیه شده و به تبع کشاورزی و باغداری در این ناحیه سر سبز از رونق زیادی برخوردار شده است.

دو طرف جاده گلدشت بروجرد مملو از باغ‌های سیب است که در فصل بهار دیدن شکوفه‌های درختان چشم هر رهگذری را به خود خیره کرده و انتهای این باغها نیز به رودخانه پر آب گلرود ختم می‌شود.

@رضا نورمحمدی - عطیه مومنی

ادامه مطلب...
 
نام قدیم شهر ساحلی بابلسر ‘مشهد سر’ بوده است که در سال ۱۳۱۱ به بابلسر تغییر نام یافت.
شهرستان بابلسر دارای سه بخش مرکزی، رودبست و بهنمیر از مناطق زیبا و توریستی مازندران است که از شمال به دریای خزر، از شرق به بهنمیر ، از غرب به فریدونکنار و از جنوب به شهرکله بست متصل می باشد و فاصله این شهر ساحلی تا ساری مرکز استان حدود ۶۰ کیلومتر است.
 شهر ساحلی بابلسر یکی از شهرهای زیبا و پرجاذبه در زمینه گردشگری مازندران است که در کنار دریای خزر با جاذبه ها و زیبایی های طبیعی و مواهب خدادادی سالانه مسافران و گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به سمت خود جذب می کند.
 رودخانه بابلرود که از وسط این شهر می‌گذرد، شهر را به دو قسمت تقسیم می‌کند و دو پل زیبا بر روی این رود که یکی توسط متخصصین آلمانی و دیگری توسط متخصصین ایرانی ساخته شده منحصر به فرد است.
همچنین ازآنجا که رودخانه بابلرود به دریای خزر متصل است بالا آمدن آب رودخانه دیدنی و زیبا است.
 وجود اسکله‌های قایقرانی با انواع قایق‌ها و صنوبرهای بلند در دو طرف پیاده رو رودخانه بابلرود به جذابیت این رود افزوده است‌ و همچنین انعکاس نور چراغهای حاشیه رودخانه در آب فضای دلپذیری را در شب برای مسافران و گردشگران فراهم می‌کند.
 قایق‌های ماهیگیران و وجود طرح‌های متعدد دریا، پارکینگ ها ، پلاژها و سوییت های بلوار ساحلی و وجود مجموعه‌های اقامتی زیبا،پارک شورای اسلامی شهر، پارک ساحلی بابلرود و غیره اوقات خوبی را برای گردشگران در این شهر فراهم می‌کند.
 ورزش اسکی روی آب و قایقرانی در دریا و رودخانه برای علاقمندان دایر است و مسافران برای سفر دریایی می‌توانند از قایق‌های تندرو و یا اتوبوس های دریایی استفاده کنند.
 از بابلسر محل استقرار اداره کل شیلات مازندران، مرکز پرتو درمانی استان و نیز دانشگاه مازندران است.
 سد لاستیکی در منطقه ‘ بابل پشت ‘ بابلسر برای آبیاری اراضی کشاورزی از دیگر نقاط دیدنی در این شهرستان محسوب می شود.

ادامه مطلب...

بقعه امامزاده ابراهیم’ از زیارتگاههای مهم شهرستان بابلسر است و سالانه مسافران و گردشگران زیادی از این بنای تاریخی و مذهبی بازدید می کنند و بیشتر مسافران و گردشگران برای اقامه نماز لحظه ای را در جوار این امامزاده که در یک کیلومتری مرکز شهر واقع است ، اطراق کرده و با معبود خویش خلوت می کنند.
بقعه امامزاده ابراهیم در قرن نهم هجری ساخته شده و از مهمترین آثاری است که بواسطه آن می توان به قدمت تاریخی شهر پی برد که بنای امامزاده دارای چهار در منقوش می باشد و روی درهای آن سه تاریخ ۸۵۸-۸۵۷-۸۴۱ هجری قمری حک شده است.
مصالح عمده آن آجر ، ملاط ،ساروج و کاشی است و گنبد هرمی شکل آن عظمتی خاص دارد و بنای تاریخی و اصلی این بقعه تخریب شده و به شکل امروزی بازسازی شده است و آثار هنری و باستانی آن دستخوش تغییرات نشده است.
این بنا از نظر دارا بودن آثار تاریخی ارزشمند هنری مانند درهای نفیس ، صندوق چوبین و کتیبه های متعدد شهرت دارد.
  ‘بقعه بی بی رقیه’ یکی از زیارتگاههای شهرستان بابلسر در نزدیکی مرقد امامزاده ابراهیم است.
بی بی رقیه خادم امامزاده ابراهیم بود و یکی از درهای منقوش تاریخی بقعه امامزاده ابراهیم به کوشش او تهیه شده و با خرج خود ، نجاری را ، به حک منقوش این در گماشت و اسم او نیز بر در حک می باشد.
‘ملگنوف’ یکی از مورخان این بقعه را به نام بی بی سکینه می خواند و تاریخ آن را در سال
۸۹۳ قمری ضبط کرده است. بقعه بی بی رقیه بنایی است هشت ضلعی از آجر که هرضلع آن طاق نمایی با طاق جناغی است.
این بنا در جنوب شرقی امامزاده ابراهیم در بابلسر واقع است و از قدیم الایام تا کنون به همراه امامزاده ابراهیم مورد زیارت قرار می گیرد و مورد توجه اهالی است.
 عمارت سازمان مرکزی دانشگاه مازندان از دیگر بناهای دیدنی بابلسر است که بیش از نیم قرن از احداث آن می گذرد.
این عمارت تحت عنوان مهمانخانه بزرگ بابلسر در جنب پل معلق اول به فاصله یک کیلومتری دریا در میان باغ و محوطه ای وسیع ساخته شده بود که در حال حاضر بعنوان ساختمان مرکزی و اداری دانشگاه مازندران مورد استفاده می باشد.
  ساختمان بیمارستان شهید رجایی از بناهای معروف بابلسر است که در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی تحت عنوان هتل کازینوی بابلسر احداث شد.
این بنا در باغ بسیار بزرگی قرار دارد و باغ نیز در میدان شیلات در انتهای خیابان شریعتی واقع است و وسعت زیادی دارد و در جهت شمال تا امتداد ساحل دریا کشیده شده و در جهت مشرق ، مشرف به بابلرود است.
هتل کازینو در سال ۱۳۵۷ تعطیل و سپس به بیمارستان شهید رجایی تغییر کاربری یافت و در خدمت بیماران سرطانی قرار گرفت که یکی از مهمترین و تنها بیمارستانهای سرطان شناسی شمال کشور بوده و در آن شیمی درمانی و پرتو درمانی انجام می گیرد.

ادامه مطلب...

  پل معلق فلزی بابلسر یکی دیگر از نمادهای این شهر ساحلی است که در سال ۱۳۱۳، قبل از جنگ جهانی دوم توسط مهندسین آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شد .
این پل به طول ۸۰ متر، عرض هشت متر و ارتفاع ۱۶ متر اولین پل ماشین رو است که شرق و غرب بابلسر را بهم پیوند می دهد و راه ارتباطی بابلسر ، فریدونکنار و در مسیر شاهراه شرقی _ غربی استان می باشد و بسیار پرتردد است.
 پل پیاده رو (پل کوچک) که این پل کوچکترین پل بابلسر است در سال ۱۳۲۸ بر روی بابلرود احداث شد و تا چندی پیش گردشگران از روی این پل تردد می کردند ولی به دلیل شکستگی قابل ملاحظه ای که دارد دیگر ترددی از روی آن صورت نمی گرفت که اخیرا با ترمیم مجدد دوباره وسایط نقلیه نیز از آن عبور می کند.
 تپه های باستانی به ثبت رسیده میربازار مربوط به هزاره اول قمری از آثار باستانی محسوب می شوند و ازاین تپه ها آثار باستانی از قبیل ظروف گلی، تکه پاره های آجر و سفالهای منقوش کشف شده است.
این تپه ها رجب کتی ، احمد کتی ،علیجان کتی ، محمدعلی کتی ،عبداله کتی، چمازکتی، عیسی کتی،کتی خردمرد ، قلعه احمدکلا نام دارند که در شرق بابلسر در مسیر بابلسر به بهنمیر و در اراضی کاله عرب خیل آجرهای قالب بزرگی نظیر آجرهای دوره ساسانی کشف شده است.
 منطقه نمونه گردشگری ‘میرود’بهنمیر از توابع بابلسر نیز از جاذبه های گردشگری و توریستی زیبا است که فضای سرسبز و جنگلی همراه با پارک کودک در کنار دریا زیبایی خاصی به این منطقه بکر داده است که روزانه پذیرای گردشگران و مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور است که استفاده از این فضا خالی از لطف نیست.

رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران

ادامه مطلب...


 بسطام، شهر کوچکی که در شش کیلومتری شاهرود قرار دارد محل دفن یکی از عارفان بزرگ یعنی بایزید بسطامی است.
بسطام شهر آرامی است و از همه مهمتر اینکه این شهر هم مانند شاهرود پر است از چنارهای تنومند که در فصل پاییز برگ ریزان دارند و بلوار اصلی شهر و کوچه پس کوچه ها را رنگی کرده اند. به ویژه بلوار اصلی شهر که از جاده منتهی به بسطام و البته بارگاه بایزید بسطامی می شود.
 بارگاه بایزید بسطامی دور میدان اصلی شهر قابل دیدن است. بسطام در هفت کیلومتری شمال شاهرود قرار دارد و درباره آن نوشته اند که «بستان های بسیار، میوه های نیکو، روستاهای مصفا و جامع ظریف» داشت. بسطام امروزین نیز چنین است.
باغ هایش مصفا و مسجد جامعش به غایت زیباست. افزون بر این، آرامگاه مردی را دربر گرفته که شهرت خود را مدیون اوست: «بایزید بسطامی» اینکه در روزگاران کهن می گفتند: هیچ کس از اهل بسطام عاشق نمی شود و اگر عاشقی در آنجا قدم نهد چون از آب آن بنوشد عشق از دلش بیرون خواهد رفت، اشاره ای بود به طریقت بازید که تنهاه به یک عشق می اندیشید: عشق حق. مهمترین آثار دیدنی شهر مجموعه بایزید بسطامی و بقعه امامزاده محمدبن جعفر صادق، مسجد جامع، برجه کاشانه و برج و باروی شهر.

ادامه مطلب...
   مجموعه بایزید بسطامی سه در ورودی دارد. وقتی وارد محوطه می شوید گویی به گذشه بازگشته اید. صدای گنجشک ها و قارقار کلاغان، آسمان آبی و برگ های زرد و نارنجی درختان در کنار گنبد و کاشی کاری های آبی مجموعه منظره زیبایی را به وجود آورده است. محوطه آرامش خاصی دارد به ویژه نزدیک غاروب و شب ها که ستاره های آسمان درخشان می شوند اما درباره بایزید بسطامی باید گفت که نام اصلی بایزید، «طیفور بن عیسی بن سروشان» است و پدرش سروشان، از زرتشتیانی بود که به اسلام گروید.
 از زندگی او چیز زیادی نمی دانیم و آنچه در منابع تاریخی آمده، پراکنده و ناهمخوان است. گروهی او را متوفی سال 180 هجری قمری می دانند و بر این باورند که از شاگردان امام جعفر صادق و سقای او بوده؛ چندان که به «طیفور سقا» شهرت یافته است. گروهی دیگر سال وفات بایزید را به سال 234 و یا 261 و مدت عمرش را 73 سال ثبت کرده اند، معتقدند که بایزید پس از وفات امام صادق به دنیا آمده و نمی تواند شاگرد او باشد.

ادامه مطلب... 


  با وجودی که از سفرهای او به بلخ و بغداد و مکه سخن گفته اند اما سخنان منسوب به خودش قبول این روایات را دشوار می سازد: وقتی کسی با وی گفت که مریدان از سیاحت و طلب نمی آسایند، بایزید جواب داد که یار من مقیم است، نه مسافر و من با او مقیم هستم و مسافرت نمی کنم. به هر روی بایزید که بنای کارش بر مراقبت نفس بود، در تصوف ایرانی مقامی بس بلند یافت تا آنجا که لقب «سلطان العارفین» را برازنده اش دانستند.
او در بسطام درگذشت و کنار همان صومعه ای که خلوت می کرد و ریاضت می کشید، به خاک سپرده شد. مجموعه آرامگاه بایزید در بسطام که در مرکز این شهر قرار گرفته، مجموعه بزرگی با فضاهای گوناگون همچون مسجد، بقعه، گنبد، مناره، ایوان، دالان، رواق و صحن است که آثاری از دوره های سلجوقی (سده 11 تا 12 میلادی)، ایلخانی (سده 13 تا 14)، تیموری (سده 14 تا 16)، صفوی (سده 16 تا 18) و قاجار (سده 19 تا 20) را در خود جای داده است.
 
  بیشترین و زیباترین این آثار مربوط به دوره سلجوقی و ایلخانی است که با آجرکاری، گچبری و کاشی کاری تزیین شده است. برخلاف انتظار، مزار بایزید بیرون از فضاهای معماری و در گوشه ای از صحن مجموعه قرار دارد. اتاقک کوچک فلزی که روی سنگ مرمرین مزار او نصب شده، مربوط به سال های اخیر است.
این می تواند اشاره ای باشد به زهد و ساده زیستی بایزید و پرهیز او از مظاهر دنیوی. نزدیک به سنگ مزار بایزید دو اتاق کوچک وجود دارد که گفته می شود همان صومعه و محل عبادت بایزید است. همچنین باید از بقعه امام زاده محمد بن جعفر صادق یاد کرد که نزدیک به مزار بایزید و در سمت جنوب آن واقع شده است. این بقعه نفیس از آثار دوره اولجایتو – ایلخان مغول – و متعلق به سال 700 ه.ق است.

ادامه مطلب...


مدرسه شاهرخیه
مدرسه شاهرخیه که قدمتش به دوران شاهرخ تیموری بازمی گردد هم از داخل مجموعه بایزید راه دارد و هم از کوچه پشت آن اما در مجموعه بایزید بسته است و اگر بخواهید از آن دیدن کنید باید از در کوچه پشتی داخل شوید.


 باید گفت که مکان دقیق این مدرسه در شرق مسجد بایزید و گوشه ضلع شمال غربی آن در هفت متری ایوان اولجایتو قرار گرفته و یکی از بناهای با ارزش و با اهمیت مجموعه تاریخی بسطام است. این مدرسه که تا حدود 55 سال پیش به گفته معماران بسطام، دایر و مرکز تحصیل علوم قدیمه بوده و اکنون نیز به عنوان مدرسه علمیه باقرالعلوم استفاده می شود و با اینکه طلبه ها در حجره های آن مشغول درس خواندن هستند و در آن آمد و شد دارند گردشگران می توانند از آن دیدن کنند و عکس بگیرند.

ادامه مطلب...

مسجد جامع
 
 اگر بخواهید مسجد جامع بسطام را ببینید باید از مجموعه بایزید خارج شوید و خیابان پشت مجموعه را بروید و از کوچه پشت مدرسه شاهرخیه به مسجد جامع برسید. حواستان باشد که اگر بخواهید محراب زیبای آن را ببینید باید سر اذان در آن حاضر باشید.
 
 بخش شبستانی که در حال حاضر نماز جماعت در آن خوانده می شود احتمالا به دوره قاجار بازمی گردد ولی در حیاط پشتی محرابی بی نظیر از دوره ایلخانی وجود دارد. مسجد جامع بسطام مربوط به سده هشت قمری است که در تاریخ 27 آبان 1386 با شماره ثبت 20241 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ادامه مطلب...

برج کاشانه
 
 برج کاشانه بسطام نیز دقیقا پشت مسجد جامع قرار دارد و از یک برج چند ضلعی تشکیل شده است. پرونده ثبت جهانی این آثار تاریخی در حال تهیه است و قرار است خانه هایی که مابین مجموعه بایزد با مسجد جامع و برج کاشانه قرار گرفته و در دهه های اخیر ساخته شده اند تملک شود و همه این مجموعه ها به هم وصل شود که اگر این اتفاق بیفتد، مجموعه بی نظیری به وجود خواهد آمد و گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کند.
 
 ارتفاع این برج از درون 24 متر و از بیرون نزدیک به 20 متر است. شکل خارجی آن چند ضعلی منتظم 30 ضلعی است. در بالای برج دو حاشیه از آجرهای بزرگ وجود دارد که روی آن مطالبی نوشته شده است. در ضلع جنوب غربی این برج روی یک آجر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم با خط ثلث بسیار زیبایی خوانده می شود. سقف برج هم به گذشت زمان فرو ریخته بوده که در دوره های بعد به تعمیر آن اقدام شده است اما از تاریخ بنای این برج آگاهی درستی در دست نیست.
 
 به عقیده اهالی بسطام این برج آتشکده زرتشتیان قبل از اسلام بوده است. برخی از شرق شناسان از جمله آندره گدار بر این گمان هستند که این بنا از آثار غازان خان مغول است و نام اصلی آن غازانه بوده که به مرور زمان و بدون توجه به اصل آن کاشانه نامیده شده است.
 
 چطور برویم؟
بسطام تنها هفت کیلومتر بعد از شاهرود است. اگر خودروی شخصی نداشتید و به شاهرود رفتید می توانید با تاکسی های خطی که در میدان امام خمینی ابتدای خیابان 17 شهریور ایستگاه دارند به بسطام سفر کنید.

رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/ghareris.jpg'
There was a problem loading image 'images/ghareris.jpg'

ادامه مطلب...


 کاشان در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب تهران و در بین دامنه کوه کرکس نطنز و دشت کویر در استان اصفهان قرار دارد.

شهر تاریخی کاشان با قدمتی زیاد همچون نگینی پُر بها در میان کویر و دامنه‌های زاگرس همچنان پایدار و استوار خودنمایی می‌کند. کاشان، شهر زیبای کویری و سنت‌های اصیل را مروارید کویر نیز می‌خوانند چرا که نشان از اصالت و تاریخ شکوهمندش، پیوندی عمیق با تمدن هفت هزار ساله سیلک دارد. کاشان، شهری نشسته بر کرانه کویر است. کاشان شهر مسجدهاست، دیار گنبدهای فیروزه‌ای و گلدسته‌های بلند است، صحیفه‌ای گسترده از یادمان‌های به یاد ماندنی از تاریخ و هنر ایران است.

 

باغ‌ و كاخ‌ تاریخی‌ فین‌، كاشان
این‌ باغ‌ در جنوب‌ شهر كاشان و در مجاورت‌ روستای‌ فین قرار دارد. این‌ بنا روی‌بناهایی‌ از عهد آل‌ بویه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. فضای‌ عمومی‌ آن‌ از لحاظ‌ باغ‌ آرایی‌ و نحوه‌ آبرسانی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌دارد. باغ‌ فین‌ به‌ علت‌ قتل‌ امیركبیر در حمام‌ كوچك‌ آن‌ شهرت ملی‌ یافته‌ است‌. این‌ باغ‌ از آثاردوره‌ صفویه‌ است‌ و بواسطه‌ آب‌ چشمه‌ سلیمانیه‌، صدها سال‌ است‌ كه‌ پابرجا مانده‌ است‌. هم‌ اكنون‌ آب‌ فین‌ به‌حوض‌ «لثه‌گاه‌» می‌ریزد و پس‌ از عبور از آبگیرها و جدول‌های‌ زیبای‌ باغ‌ فین‌، باغات‌ و كشتزارهای‌ حومه‌ فین‌ را آبیاری‌ می‌كند.
 
 بناهای‌ این‌ باغ‌ عبارتند از: سردر ورودی‌، برج‌ و بارو، شتر گلوی‌ صفوی‌، شتر گلوی‌ فتحعلی‌ شاه‌، اتاق‌ شاه‌نشین‌، موزه‌ غرب‌ باغ‌، حمام‌ كوچك‌ و بزرگ‌ و كتابخانه‌ شرق‌ باغ‌. بنای‌ سرپوشیده‌ شتر گلوی‌ شاه‌ عباسی‌ كه‌ در دو طبقه‌ ساخته‌ شده‌ در وسط‌ باغ‌ و در مقابل‌ سردر بزرگ‌ واقع‌ شده‌ است‌.

ادامه مطلب...


شهر زیر زمینی نوش آباد کاشان
آنچه به عنوان شهرهای زیر زمینی در جهان معروف هستند در واقع ساختارهای متراکم و پیچیده و گسترده ای چون دالان های باریک تو در تو و اتاق هایی با ابعاد کوچک است. در بعضی از این شهرها علاوه بر موارد فوق معبد و محل تدفین در دل زمین ایجاد شده است. شهرهای زیر زمینی که جنبه پناهگاهی دارند به دو شکل ایجاد شده اند یا در بیرون از شهرها و در دل تپه های طبیعی یا در زیر شهرهای مسکونی تا عمق حتی 50 متری از سطح زمین ایجاد شده اند.

شهر زیر زمینی نوش آباد شهری سه طبقه است که طبقه ی اول آن در عمق سه متری و طبقه سوم آن در عمق 16 متری از سطح زمین ساخته شده است. تمام فضاهای آن به وسیله حفاری ظریف و دقیق در زیر زمین ایجاد شده و شامل دالان هایی با ارتفاع 180 و در برخی نقاط 90 سانتی متر با عرض های متفاوت که در دو طرف آنها اتاق هایی با ابعاد مختلف ایجاد شده است که انتهای راهروها با چاکهایی به طبقه راهرو بعدی منتقل می شود. این شهر زیرزمینی در محل به «اویی» معروف است. اویی همان آهای در لهجه کاشانی است. هنگام کندن شهر زیر زمینی وقتی سطلی را پر از خاک می شده مقنی می گفته « اوی» و از آنجا که مسیر طولانی بوده شاگرد به محض شنیدن اوی سطل خاک را بالا می کشیده است که این وجه تسمیه توسط کارشناسان تاریخ و مردم شناسان مطالعه و تدوین شده است.    
 
 طبقات این شهر به وسیله ی کانال های عمودی و افقی به هم مرتبط می شوند و در کنار این کانال ها ( عمودی ) سنگ های بزرگ شبیه سنگ آسیاب وجود دارد که به هنگام پناه بردن به طبقات پایین تر دهانه این کانال یا چاه ها با این سنگ بسته می شد.

ادامه مطلب...


آرامگاه‌ فیض‌ كاشانی‌، كاشان
آرامگاه‌ ملا محمد حسن‌ فیض‌ كاشانی‌ در سمت‌ غربی‌ شهر كاشان و در حوالی ‌دروازه‌ فین‌، مجاور قبرستان‌ بزرگ‌ شهر واقع‌ شده‌ است‌. قبر فیض‌ تا اواخر قرن‌ گذشته‌، بر حسب‌ وصیت‌ او فاقد هر گونه‌ بنایی‌ بود. بنای‌ فعلی‌ آرامگاه‌، از آثار فرهاد میرزا معتمد الدوله‌، فرزند عباس‌ میرزا نایب‌ السلطنه‌ است‌.
 

ادامه مطلب...


 آرامگاه‌ محتشم‌ كاشانی‌، كاشان
كمال‌ الدین‌ سید علی‌ بن‌ خواجه‌ میر احمد كاشانی‌ متخلص‌ به‌ محتشم‌، از شاعران‌ اوایل‌ عهد صفوی‌ است‌. آرامگاه‌ وی‌ در كوی‌ محتشم‌ كاشان واقع‌ شده‌ است‌. گنبد بقعه‌ كوچك‌ وی‌كاشی‌كاری‌ شده‌ و سقف‌ بقعه‌ نیز با نقاشی‌های‌ زیبایی‌ تزئین‌ شده‌ است‌. بر دیوارهای‌ چهار جانب‌ بقعه‌، هفت‌ بندمراثی‌ محتشم‌ به‌ خط‌ نستعلیق‌ سفید بر زمینه‌ای‌ سرمه‌ای‌ نوشته‌ و نقاشی‌ شده‌ است‌.
 

ادامه مطلب...


 آرامگاه‌ سهراب‌ سپهری‌، مشهد اردهال‌، کاشان
سهراب‌ سپهری‌، شاعر عارف‌ مشرب‌ و طبیعت‌ گرای‌ معاصر در روستای‌ مشهد اردهال‌ كاشان به‌ خاك‌ سپرده‌ شده‌ است‌. این‌ شاعر معاصر نوعی‌ رمانتیسم‌ زلال‌ توأم‌ با دل‌ آزردگی‌ از محیط‌ را در اشعارش‌ منعكس‌ كرده‌ است‌.
 

ادامه مطلب...


 روستای ابیانه
روستای ابیانه در ۴۰ کیلومتری شمال‌غربی نطنز در استان اصفهان در دامنه کوه کرکس قرار دارد. در زبان محلی به ابیانه ویونا (Viuna) می‌گویند. وی (Vi) به معنای بید و ویانه (Viyane) به معنای بیدستان است. ابیانه در گذشته بیدستان بوده است. در طول زمان ویونا به اویانه و سپس به ابیانه دگرگون شده است.
 
  این روستا را به اعتبار آثار و بناهای تاریخی پرتنوعش باید در زمره استثنایی‌‏ترین روستاهای ایران به شمار آورد. شکوه معماری بومی و سرشار از زیبایی این روستا، آن را در شمار نمونه‏‌های کم نظیر دیدنی‏های جهان درآورده است. ابیانه نقطه‌‏ای خوش منظره و خوش آب و هوا و دارای موقعیت طبیعی مساعدی است.

اتاق‌های ابیانه به پنجره‏های چوبی ارس مانند مجهزند و اغلب دارای ایوان ها و طارمی‌های چوبی پیش آمده مشرف بر کوچه‌‏های تنگ و تاریک‏اند که خود به صورت مناظر جالبی درآمده‏اند. نمای خارجی دیوارهای خانه‏‌های ابیانه با خاک سرخی که معدن آن در مجاورت روستاست پوشیده شده است.

از آنجا که در دامنه‌‏های شیبدار ابیانه فضای کافی برای ساختن خانه‏‌های موردنیاز وجود ندارد در این روستا چنین رسم شده است که هر خانواده انبار غار مانندی در تپه‏های یک کیلومتری روستا، در کنار جاده و نرسیده به ابیانه ایجاد نماید.

این غارها که در دل تپه‏ ها حفر شده‏اند و از بیرون تنها درهای کوتاه و محقر آن نمودار است برای نگهداری دامها و نیز آذوقه زمستانی و اشیای غیرضروری مورد استفاده قرار می‏گیرد.

ادامه مطلب...


آتشکده هرپک ابیانه
قدیمی‏ترین اثر تاریخی ابیانه آتشکده هرپک است که مانند دیگر بناهای ده در سراشیبی قرار گرفته است. آتشکده هرپک از مناطق دیدنی روستای ابیانه می‌باشد که از زمان ساسانیان باقی مانده است.

این بنا در زمان هخامنشیان بنا شده و در زمان ساسانیان به اوج معماری خود رسیده است و از ویژگی های آن باید به استفاده از سنگ و ملات ساروج در طاق ضربی اشاره کرد. آتشکده هرپک مانند تمامی بناهای ابیانه روی شیب پست و بلند واقع شده است. این بنا طوری ساخته شده که از هر طرف قابل رویت باشد.

از طبقه تحتانی این پرستشگاه هنوز یک تالار کوچک باقیمانده است. طبقه مخصوص آداب مذهبی در سطح کوچه فعلی می‌باشد. یک سرسرا که از سه جزو گنبدوار تشکیل شده و به جایگاه آتش و قسمت‌های دیگر مربوط به پرستش راه داشته است.

ادامه مطلب...


مسجد جامع ابیانه
این مسجد جامع و قدیمی منبر چوبی منبتکاری دارد که در سال ۴۶۶ هجری قمری ساخته شده است و در محله میان ده قرار دارد. این مسجد دارای 3 در ورودی با طاق گنبدی ضربی و درهای منبتکاری شده و گل و بوته و خطوط برجسته  است. درب ورودی آن در سال ۱۳۱۱ هجری قمری توسط استاد صفر علی بیدگلی ساخته شد. محراب چوبی آن متعلق به سال ۴۷۷ هجری قمری است و روی آن نقش گل و بوته کنده کاری و با خطوط برجسته کوفی ساده و گلدار سوره مبارکه یس حک شده است.
 
  از دیگر نمونه های تاریخی مسجد منبر چهار پله چوبی کنده کاری شده مربوط به آثار دوره سلجوقیان است که با تاریخ ۴۶۶ هجری قمری مشخص شده است. دسته منبر به شکل سرستون ساخته شده و روی آن گل 8 پر لوتوس، نظیر آنچه بر روی سنگهای تخت جمشید از عصر هخامنشیان بر جای مانده دیده می شود.

ادامه مطلب...


مسجد پرزله
مسجد قدیمی دیگر ابیانه مسجد پرزله است که دارای فضای دلبازی است و روی لنگه در شرقی آن سال ۷۰۱ هجری قمری نوشته شده است.
 
  این مسجد در محله معروف پرزله واقع است و از دوره ایلخانیان بر جای مانده است. این مسجد با ایوان مشرف به کوچه مجاور در 2 طبقه ساخته شده که طبقه دوم در دوران صفویه و شبستان کوچکی نیز در زمان قاجاریه به آن اضافه شده است. قدیمی ترین درب ابیانه متعلق به این بنا می باشد که تاریخ ۷۰۱ هجری قمری را نشان می دهد. این در از چوب گردو ساخته شده و با حاشیه گل و بوته های ظریفی منبت کاری شده است.

ادامه مطلب...


مسجد حاجتگاه
مسجد تاریخی دیگر ابیانه مسجد حاجتگاه است که به دوره صفویه تعلق دارد و در کنار صخره سنگی در جوار آسیاب در محاله بالا بنا شده است.

دری که به شبستان اصلی راه دارد تاریخ ۹۵۳ هجری قمری را روی خود دارد. احتمالا مردمی که برای بیان حاجت خود در این محل معتکف می شده اند نیاز خویش را بوسیله خطاطان در قسمت بالای این بنا نوشته و در خواست حاجت می‌کرده اند. در اطراف این بنا سنگ‌های قبری دیده می شود که از زمان صفوی، نادری و قاجار به جای مانده است.

ادامه مطلب...


 تپه سیلک
سیلک نام اولین تمدن شهر نشینی ایران مرکزی در کاشان است که در 3 کیلومتری جنوب غربی این شهر قرار دارد. قدیمی‌ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک کاشان عنوان می‌کنند، یعنی اولین جایی که شهر نشینی شکل گرفت، آنجا که آریایی‌ها اولین تمدن شهر نشینی را ایجاد کردند.

تمدن اقوام تپه‌های سیلک در 2500 سال پیش مغلوب تمدن آریایی شد که آثار آنها در طبقات مختلف حفاری از قبیل ظروف لوله‌دار بلند با نقش اسب و خورشید و اسلحه آهنی و شمشیر و نیزه‌های بلند کشف شده است. محوطه باستانی سیَلْک که در منطقه فین کاشان واقع شده قدمتی در حدود 7 هزار سال دارد.
 
 محوطه باستانی سیَلْک در ضلع جنوب‌غربی کاشان و در سمت راست جاده کاشان به فین قرار دارد و از دو تپهٔ شمالی و جنوبی که در فاصله ۶۰۰ متری یک‌دیگر قرار دارند و دو گورستان تشکیل شده است.

یکی از گورستان‌ها که گورستان الف نامیده می‌شود ۳۵۰۰ سال قدمت دارد و در ۲۰۰ متری جنوب تپهٔ جنوبی واقع شده است که امروزه روی آن بلواری احداث شده است.

گورستان دیگر که گورستان ب نامیده می‌شود ۳۰۰۰ سال قدمت دارد و در زیر باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی ضلع غربی تپه‌ها قرار دارد.

تپه سیلک در حقیقت زیگورات یا محل عبادت اقوام باستانی بوده است که از گل رس و سفال ساخته شده است.

این بنای تاریخی تا سال ۱۳۱۰ شناسایی نشده بود و در میان مردم کاشان به شهر نفرین شده معروف بود تا اینکه با کاوش‌های باستان‌شناسان کشف شد.

در خرابه‌های تپه باستانی سیلک چند اسکلت انسان و ظروف قدیمی پیدا شده که این اشیاء در موزه‌های لوور فرانسه، موزهٔ ملی ایران و موزهٔ باغ فین و موزه‌ای در جنب این بنای باستانی قرار داده شده است.

این تپه تاریخی در فهرست آثار تاریخی و ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت قدیمی‌ترین آثار به دست آمده از تپه شمالی به حدود ۷۵۰۰ سال قبل می‌رسد و آخرین آثار مکشوفه از تپه جنوبی مربوط به ۵۰۰۰ سال قبل است.

ادامه مطلب...


کاروانسرای مرنجاب
کاروانسرای مرنجاب، قلعه‌ای در کویر آران و بیدگل کنار دریاچه نمک آران ‌است که توسط شاه عباس در سال ۱۰۱۲ قمری ساخته شده‌است.

کاروانسرای مرنجاب از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه می‌باشد. قلعه مرنجاب، کاروانسرایی است در کویر آران و بیدگل که در مسیر راه ابریشم قرار دارد و کاروان‌ها برای سفر به خراسان، اصفهان، ری و بالعکس از این مسیر می‌گذشتند. قنات کنار کاروانسرا که برکه بزرگی به وجود آورده است، آب شیرین دارد و این در کویر نمک و شوره زار یک معجزه به شمار می رود.
 
کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است. عمده پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان شور پسند از جمله درخت‌های گز و تاق و بوته‌های قیچ  است.

پوشش جانوری منطقه به دلیل وجود آب و غذای فراوان بسیار غنی است. از جمله حیوانات موجود می‌توان به گرگ، شغال، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولکT مار، عقرب، تیهو، عقاب، شاهین و … اشاره کرد.

ادامه مطلب...


آتشکده نیاسر
آتشکده نیاسر بوسیله اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانى ساخته شده و اولین معبد و آتشکده‏اى است که سلسله ساسانى در اوج رواج دین و آئین زرتشتى در ایران بنا کرد. طول و عرض این آتشکده 14 در 14 متر می‌باشد. این بنا پس از یورش تازیان ویران ولی سپس توسط مردم بازسازی شد و امروز تقریبا سالم می‌باشد.
 
 نیاسر در 35 کیلومتری شمال‌غربی شهر کاشان قرار دارد و در منطقه‌ای کوهستانی در ارتفاعات کرکس می‌باشد و چشمه‌ای باستانی به نام چشمه اسکندر نیز در آنجا قرار دارد. بنای این آتشکده گنبددار که به‌نام آتشکده اردشیر موسوم است از زیباترین چهارطاقی‌های دوره ساسانی است که بر فراز نیاسر واقع شده و همچنان، پس از عبوردهه‌ها و سده‌ها، پابرجا مانده است.

بنای این آتشکده سمبل 4 عنصر اصلی باد، آب ،خاک و آتش است و هر کدام از ستون‌ها دقیقا یکی از 4 جهت اصلی را نشان می‌دهند. در کنار بیشتر آتشکده‌ها چشمه آب و درخت چنار وجود دارد.

آتشکده نیاسر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

ادامه مطلب...


غار ریس
غار ریس یا نیاسر در 30 کیلومتری شمال‌غربی کاشان در پای کوه نسبتا مرتفعی از ارتفاعات نیاسر واقع شده است و یکی از غارهای مصنوعی ایران است که به منظور اهداف مذهبی و انجام مراسم عبادی خاص ساخته شده است. این غار که اهالی نیاسر آن را غار تالار یا رییس می‌نامند به طور کامل توسط بشر ساخته شده و یکی از عجایب آثار باستانی به شمار می رود.
 
 دهانه غار به عرض 3.5 متر و ارتفاع 2.5 متر رو به شمال قرار دارد. ابتدای غار تالار طبیعی کوچکی به طول 8 متر و عرض 3 متر است که دهانه خارجی به آن پیوسته است و در انتهای آن به ارتفاع تقریبا یک متر از سطح زمین حفره کوچک دریچه مانندی است به ابعاد 50 × 50 سانتی‌متر که در سنگ کنده شده و در واقع مدخل داخلی غار محسوب می‌شود.

عمیق‌ترین قسمت غار نیاسر چاهی است به عمق 10 متر که با استادی و مهارت عجیبی در دل سنگ حفر شده است. غار نیاسر دارای سه انتهای سطحی، عمقی و زیرزمینی است که هر کدام از نظر موقعیت دارای ارزش خاصی است.

این غار دارای سه طبقه شامل دو کانال، یک کانال حلقه ای شکل و یک کانال افقی است و این کانال ها توسط چاه ها به هم ارتباط دارند. کانال حلقه ای شکل دو ورودی و کانال افقی چهار ورودی دارد. مجموع طول دالان های این غار به حدود ۲۵۰۰ متر می‌رسد. در مجموع غار از ۴۵ چاه با عمق ۱۱۸ متر و ۲۳ اتاق با مساحت کلی ۱۷۷ متر تشکیل شده است.

بیشتر دالان های غار دارای ارتفاع اندکی هستند و فقط بلندترین ناحیه آن از کف تا سقف حدود 7.1 متر است. عمیق ترین چاه این غار حدود ۱۰ متر عمق دارد که دیواره‌های آن دارای پاگیرهای مرتبی است و می توان با اطمینان از این چاه بالا و پایین رفت. کوتاه ترین ناحیه دالان از کف تا سقف آن حدود نیم متر است.

ادامه مطلب...


نیاسر
نیاسر شهری قدیمی است که تمام تاریخ و قدمت خود را مدیون چشمه آبی است که به نام چشمه اسکندریه شناخته می‌شود. آبشار نیاسر هم در واقع زاییده همین چشمه است. این شهر در 30 کیلومتری شمال‌غرب کاشان در منطقه‌ای کوهستانی در ارتفاعات کرکس واقع شده است.

 

ادامه مطلب...

 

 
باغ تالار و عمارت کوشک
باغ تالار ازآثار جالب و دیدنی شهر نیاسر می‌باشد که درختان کهنسال و بس رفیع آن زبان‌زد خاص و عام می‌باشد. درختان سر به فلک کشیده زیبا و دل انگیز این باغ قدیمی که آب چشمه اسکندریه در میان آن جاریست نظر هر گردشگری را به خود جلب می‌کند.

عمارت بسیار زیبا و بدیع بنا نهاده که به کوشک تالار معروف است از دیگر دیدنی های این شهر است. این عمارت و بنای تاریخی که رو به ویرانی مرمت شده است.
 

ادامه مطلب...


 حمام و آسیاب آبی
حمام تاریخی و آسیاب آبی از دیگر آثار تاریخی شهر نیاسر هستند که گویا در دوران صفویه ساخته شده است.

نحوه انتقال آب به داخل حمام نیز جالب و درخور توجه است. آب از آبشار به وسیله کول‌های گلی به داخل 8 گوش زیبایی و از آنجا به داخل حمام هدایت می‌شد و از آنجا به کل حمام انتقال می‌یافت و آب شرب حمام نیز به وسیله کول‌های جداگانه به داخل حمام هدایت می‌شد.
سوخت حمام هیزم بوده و دارای خزان بوده و ورودی هشت ضلع شکل آن به وسیله دالان‌هایی از بیرون حمام جدا شده است.

آسیاب آبی به وسیله آبی که از آبشار به پائین ریخته می‌شده به گردش درآمده است. آب ابتدا در داخل تنوره‌هایی ذخیره و از آنجا بوسیله کول باریکی با فشار به چرخه آسیاب می‌ریزد و سنگ آسیاب را به گردش درمی‌آورد و به این ترتیب گندم و جو را آسیا می‌کند. نوع معماری آسیاب و حمام شبیه هم است.

 ادامه مطلب...


 چشمه و آبشار نیاسر
چند متر پایین‌تر از آتشکده نیاسر، چشمه آب خنکی به سمت روستا جریان دارد. این چشمه که چشمه اسکندر نام دارد و از قدیمی‌ترین چشمه‌های شناخته شده منطقه به شمار می‌آید. در ادامه چشمه، آبشار اسکندر نمایان می شود و در قسمت پایین آبشار، دو سنگ آسیاب وجود دارد.

 رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران , تور

 

 

ادامه مطلب...

 


140 میلیارد تومان برای احداث 16 واحد اقامتی و هتل در استان فارس به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود.
 
 رئیس‌جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان فارس در شیراز، رونق بخش گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت :  در زمینه گردشگری برای فارس برنامه داریم و آن را تقویت می کنیم ، توسعه گردشگری وضع اقتصادی ما را متحول می کند و بیکاری را مهار می کند .
 
روحانی ادامه داد: 140 میلیارد تومان به بخش خصوصی برای احداث 16 واحد اقامتی و هتل دراین استان اختصاص داده می شود که این واحدهای اقامتی در سال 94 و 95 تکمیل می شود .
 
رئیس جمهوری یادآور شد: احداث شش موزه در استان فارس در سال 94 و 95 صورت می گیرد.
 
وی یادآور شد: همچنین کار فاینانس لازم برای خط دو مترو شیراز به مبلغ 450 میلیون دلاردر نظر گرفته شده است .
 
روحانی با اشاره به وجود آثار باستانی متعدد در استان فارس، خاطرنشان کرد: آثاری که مایه فخر ملت ایران است و همچنین آثار تمدنی و معماری فرزندان این مرز و بوم در قرن‌های پیش امروز در تخت جمشید و پاسارگاد برای مردم به یادگار مانده است.
 
رئیس جمهور با بیان این‌که بزرگان استان فارس را پایتخت همه عاشقان زبان فارسی قرار داده‌اند، گفت: از شبه جزیره هند تا آسیای صغیر و نیز از سواحل خلیج فارس تا دشت‌های آسیای میانه و همه عاشقان زبان قند فارسی، شیراز و فارس را پایتخت فرهنگ خود می‌دانند.
 
رئیس جمهور با بیان این‌که در این سرزمین شهریاران سخن یعنی سعدی و حافظ در قرون میانی رنسانس بزرگ فکری و معنوی را به وجود آوردند، خاطرنشان کرد: سعدی و حافظ نه تنها پاسداران زبان پارسی و ادب و فرهنگ بودند، بلکه دین، زندگی و راه سیاست داخلی و خارجی را به ما آموختند و حافظ شیرین سخن که گفت "آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا" ، خط سیاست داخلی و خارجی ما را ترسیم کرد.
 
وی با تأکید بر این‌که با دوستان مروت خطی در داخل این سرزمین است و به معنای همدلی و همزبانی است،‌ گفت: امسال سال وحدت، برادری و دوستی و محبت است و سال انسجام ملی به ویژه در شیراز و فارس است.
 
روحانی همچنین اظهار کرد: اعتدال بهار در بهار شیراز بهتر مأنوس است و اعتدال خلق و خوی ایرانیان نیز در شیراز بهتر هویداست.
 

وی با تأکید بر اینکه شیراز شهر صفا و برادری و احترام به بزرگان و شهیدان است، گفت: شیراز، معلم بزرگ استاد علامه مطهری را دوست دارد.
 
روحانی تصریح کرد: منطق دولت تدبیر و امید با همه جهانیان با دوستان مروت و با دشمنان مدارا است.

رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران

 

ادامه مطلب...

چند سالی می شود که اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه، شهر قمصر حال و هوایی دیگر به خود می گیرد و سیل گردشگران را به خود می بیند که آمده اند تا از طبیعت زیبای قمصر و مراسم چشم نواز گلابگیری بهره مند شوند.

قمصر، شهری است با جمعیت حدود 40 هزار نفر که در 25 کیلومتری جنوب کاشان و در 40 کیلومتری شمال نطنز و در درون دره ای سرسبز به طول 9 و عرض 4 کیلومتر واقع شده است. حدود 20 کیلومتر که از اتوبان کاشان به طرف اصفهان بروید تابلوی قمصر توجهتان را جلب می کند؛ به راست که بپیچید و چند کیلومتری جلوتر بروید، آرام آرام کارگاه های گلاب گیری را می بینید که اکثرا ورود را برای بازدیدکنندگان آزاد گذاشته اند و شما می توانید داخل کارگاه بشوید و کنار دستگاه های گلاب گیری بایستید و روند کار را تماشا کنید و از عطر دل انگیز گل های محمدی لذت ببرید.

ادامه مطلب...

در همان حوالی، باغ های گل محمدی که اهالی گلستان می خوانندشان، به گل نشسته اند و کارگران روزمزد از پیش از طلوع آفتاب تا وقت غروب به گل چینی مشغول اند. گل ها را پس از چیده شدن به کارگاه می آورند تا از آن ها گلاب بگیرند. وسایل گلاب گیری عبارتند از: دیگ، پارچ ( قرابه )، نی، درپوش دیگ، و شیشه. اکثر اهالی آن جا خانه های خود را تبدیل به انبار گل یا گلاب کرده اند و انواع گلاب و دیگر عرقیجات گیاهی را برای فروش گذاشته اند. در محوطه گلاب گیری، اخیرا موزه کوچک حیات وحش هم تاسیس شده است که می توانید به آن جا رفته و از دیدن انواع مارها لذت ببرید و حتی با انداختن مار به دور گردن خویش، عکسی به یادگار بگیرید.

ادامه مطلب...

طبعیت زیبای قمصر، گردش در باغ های اطراف و دمی در سایه درختان استراحت کردن، بازدید از موزه و گشت زنی در کارگاه های گلاب گیری و خرید گلاب و انواع عرقیجات گیاهی، می تواند یک روز دل انگیز بهاری را برای شا به ارمغان بیاورد.


برای رفتن به قمصر اگر نمی خواهید از وسیله شخصی استفاده کنید می توانید با وسایل عمومی از طریق کاشان، به آنجا بروید یا با یکی از تورهای یک روزه و با هزینه ای نه چندان زیاد، روز خوشی را سپری کنید.

رضا نورمحمدی , عطیه مومنی , گردشگری , ایرانگردی , هتل , بلیت , رستوران , تور

ادامه مطلب...

 

 

 

 

Google

در اين سایت
در كل اينترنت

 

تماس با ما

 

 

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

کوتاه کننده لینک

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

عکس پروفایل

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس